Linda Sundlöf

Advokat 

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2007

Bakgrund
Jur kand examen 1997
Skellefteå tingsrätt, Tingsnotarie 1997–1999
Hovrätten för Övre Norrland, Överrättsnotarie 1999–2000
Advokatfirman Foyen & Co, Stockholm, Biträdande jurist 2000–2001
Åklagarkammaren i Umeå, Åklagare 2001–2002
Inskrivningsmyndigheten vid Skellefteå tingsrätt, Inskrivningsjurist 2002–2005
Advokatbyrån Kaiding, Advokat 2005–2016
Advokatbyrån Sundlöf AB 2016-

advokatsamfundet

Kontaktformulär

Advokatbyrån Sundlöf AB

Expolaris Center
931 78 Skellefteå
Telefon: 0910-135 00
Mobil: 070-257 12 99
E-post: linda@advokatsundlof.se